Amateur Open Latin- 3 Dance (C,S,R)

On 09/Apr/2022 in Athens, Greece.

Adults Latin

Organizer: Christina Tsantoula
Executor: Christina Tsantoula
Compere:
Chairman: Yankov, Zhivo Greece
Scrutineer: Fykias, Alexandros 
Sakarellou, Katerina 
Greece 
Greece 
Adjudicators: A:
B:
C:
D:
F:
H:
I:
L:
M:
P:
AV:
Emrich, Hannes 
Yankov, Zhivo 
Manolov, Nikolay 
Dimitrov, Mitko 
Fykias, Alexandros 
Sajic, Marianna 
Fokas, Dimitris 
Koliou, Rania 
Pandov, Kiril 
Pananakakis, Kostas 
Tsekreke, Eleni 
Austria 
Greece 
bulgaria 
Bulgaria 
Greece 
Greece 
Greece 
Greece 
Italy 
Moldavia 
greece 

This list was generated by TopTurnier for Windows V9.3.