Duo Latin Ladies Open Cha Cha Junior

On 11/Jun/2022 in Athens.

Jun.12-16 Latin

Organizer: Zhivo Yankov
Executor: ScrutiNet
Compere:
Adjudicators: J:
L:
O:
P:
Q:
R:
W:
AA:
AB:
AD:
AF:
AH:
AJ:
Tsekreke, Eleni 
Papadopolou, Amalia 
Kapatsoulias, Dimitris 
Dara, Elena 
Papadopoulou, Elena 
Sourdis, Giannis 
Sellinas, Olga Berta 
Mavroidaki, Rena 
Pavlidis, Spyros 
Tsertou, Stefania 
Karagounis, Vasilis 
Symeonidou, Ioanna 
Kalergios, George 
Greece 
Greece 
Greece 
Greece 
Greece 
Greece 
Greece 
Greece 
Greece 
Greece 
Greece 
Greece 
Greece 

This list was generated by TopTurnier for Windows V9.3.